Publikacje

Logopedia – artykuł

W załączniku artykuł mgr Doroty Frankowskiej na temat ” Znaczenie opanowania mowy dla umysłowego rozwoju dziecka.” Załączony plik: Artykuł

Logopedia – referat

Referat mgr Doroty Frankowskiej na temat ” Komunikowanie się dziecka w różnych sytuacjach społecznych”. Załączony plik: Referat