Publikacje

Rekreacja – artykuł

Artykuł Krystyny Kieć: „Nordic Walking jako nowoczesna forma aktywności i terapii” Załączony plik: Nordic Walking jako nowoczesna forma aktywności i terapii

Dydaktyka religii – artykuł

Artykuł mgr Marzeny Golonki: „Kształcenie religijne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim” I Specyfika katechizacji osób głębiej upośledzonych Jak wykazuje praktyka, dzieci, względnie młodzież lekko upośledzona umysłowo, z zasady chodzą na katechizację razem ze swoimi rówieśnikami w normie…
Czytaj dalej

Wychowanie religijne – artykuł

Artykuł mgr Marzeny Golonki: „Teologiczne podstawy katechezy osób niepełnosprawnych intelektualnie” I Wychowanie religijne osób niepełnosprawnych intelektualnie Sobór Watykański II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim zaznacza, że „wszyscy chrześcijanie, którzy jako nowe stworzenie dzięki odrodzeniu z wody i z Ducha Świętego…
Czytaj dalej

Program indywidualny

Indywidualny Program Działań Edukacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualna na poziomie umiarkowanym. Autorstwo mgr Jacek Frankowski. Załączony plik: Program Indywidualny

Program rewalidacji indywidualnej

W załączniku Program Rewalidacji Indywidualnej opracowany dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie umiarkowanym. Autorstwo mgr Jacek Frankowski. Załączony plik: Rewalidacja kl IV

Logopedia – artykuł

W załączniku artykuł mgr Doroty Frankowskiej na temat ” Znaczenie opanowania mowy dla umysłowego rozwoju dziecka.” Załączony plik: Artykuł