Publikacje

Czym jest patriotyzm – „dawniej i dziś”

autor: mgr Kinga Smoleń. Artykuł porusza ważne tematy, jak upamiętnienie osób czy wydarzeń, które mają ogromne znaczenie historyczne dla każdego Polaka. Dzięki swojej patriotycznej postawie, zasługują na miejsce w historii, a tym samym stali się wzorem dla młodego pokolenia, które…
Czytaj dalej

Informacje i załączniki do projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów III”

Informacja o projekcie Bądź EKO III Regulamin Konkursu fotograficznego „Najciekawszy okaz botaniczny w mojej okolicy” Regulamin Konkursu na plakat Myślę globalnie… dostrzegam lokalnieRegulamin Konkursu na plakat Myślę globalnie… dostrzegam lokalnieRegulamin_uczestnictwa_badz_eko_3_2021 Regulaminu Konkurs GRA planszowa wielkoformatowa(1) zal_1_formularz_zgloszeniowy_badz_eko_3_2021zal_2_oswiadzcenie_wizerunek_badz_eko_3_2021 zal_2_oswiadzcenie_wizerunek_badz_eko_3_2021 zal_3_powolanie_komisji_badz_eko_3_2021  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie: „Mój rozwój- moja przyszłość II” realizowanym w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli Mój rozój – moja przyszłość II 2021.2022 Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy nauczycieli do projektu Mój rozój – moja przyszłość II 2021.2022 Załącznik 1b Formularz zgłoszeniowy nauczycieli do projektu Mój rozój – moja przyszłość II 2021.2022…
Czytaj dalej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie: „Mój rozwój- moja przyszłość II” realizowanym w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa uczniów Mój rozój – moja przyszłość II 2021.2022 Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy uczniów SOSW do projektu Mój rozój – moja przyszłość II 2021.2022 Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy uczniów SP do projektu Mój rozój – moja przyszłość…
Czytaj dalej